Atpakaļ

HAGBERG 2022. gada rezultāti iezīmē uzņēmuma nepārtraukto izaugsmi Latvijas tirgū

image HAGBERG_birojs.jpg

15.02.2023.

Pilna servisa apsaimniekošanas uzņēmums SIA “HAGBERG” 2021. gadā kļuva par lielāko uzņēmumu pēc apgrozījuma nekustamo īpašumu uzkopšanas un pārvaldīšanas nozarē*. Uzņēmums ir turpinājis augt arī 2022. gadā, sasniedzot 15,3 miljonu eiro lielu konsolidēto apgrozījumu grupas ietvaros. Tas uzskatāmi parāda organizācijas stabilo attīstību un izaugsmi Latvijas tirgū.

Klientu pieprasījums pēc kvalitatīva pakalpojuma turpina pieaugt, tāpēc HAGBERG attīstība ilgtermiņā tiek balstīta pieredzē, inovācijās, kā arī energoefektivitātes stiprināšanā ne tikai savā uzņēmuma infrastruktūrā, bet arī apsaimniekoto klientu objektos.

Šobrīd HAGBERG ikdienā rūpējas par 68 daudzdzīvokļu namiem, nodrošinot pilna servisa apsaimniekošanu, jo tā struktūrā ietilpst plaša spektra profesionāļi, tostarp savi tehniskie darbinieki, 24h avārijas dienests un klientu atbalsta centrs. Zīmīgi, ka īpaši aktīvi uzņēmumam ir bijuši tieši pēdējie divi gadi, kad apsaimniekoto dzīvokļu skaits pieaudzis pieckārt. 

2022. gadā HAGBERG uzsāka sadarbību ar 60 jauniem komercklientiem, kuri veido 2,9 miljonus eiro lielu kopējo gada neto apgrozījumu.

“Pakalpojumu sniegšanas un kontroles procesos esam guvuši priekš sevis arī vērtīgas atziņas un mācību stundas, kas palīdzēs mums pilnveidoties un sniegt specifiskus un uzticamus pakalpojumus,” atzīst Endijs Krūtmanis, HAGBERG Klientu attiecību vadītājs.

Par HAGBERG nepārtrauktu attīstību un savas tirgus pozīcijas stiprināšanu liecina arī 5,3 miljonu eiro liels ieguldījums uzņēmumu grupas pamatlīdzekļos un nekustamā īpašuma attīstības projektos.

2022. gadā HAGBERG ir spēris vērienīgus soļus arī būvniecības nozarē. Gada sākumā uzņēmums ieguva 1. vietu konkursā “Latvijas Būvniecības gada balva”,  nominācijā “Fasāžu atjaunošana” par kultūrvēsturiskā Muitas nama fasādes renovāciju, kas veikta sadarbībā ar VAS “Valsts nekustamie īpašumi”. Gada vidū tika uzsākta vēl vienas vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošana – LR Finanšu ministrija Vecrīgā, kas šī gada sākumā ir veiksmīgi noslēgusies. Papildus aktīvi norisinājās 1 200 m2 plašā HAGBERG Mācību centra būvniecība. Ēka tiek būvēta pēc ilgtspējas principiem un atbildīs nulles enerģijas kritērijiem, nepatērējot liekus dabas resursus. Noteikti ir jāpiemin arī energoefektīvā īres mājokļu ciemata “Dzilnupes” būvniecība un teritorijas labiekārtošana, kur iedzīvotāji varēs baudīt dabas klātbūtni, neatsakoties no pilsētas ērtībām.

Uzņēmuma lielākās izmaksas joprojām veido darbaspēks, kas 2022. gadā sastādījis 55% no visiem ieņēmumiem. 2023. gadu HAGBERG uzsāka ar 880 darbinieku lielu komandu, kas ir par 19% vairāk nekā pirms gada. Darbinieki ir HAGBERG lielākā vērtība. Ne velti drīzumā durvis vērs HAGBERG Mācību centrs, kura galvenais darbības mērķis būs tieši darbinieku kompetenču attīstība un cilvēkresursu ilgtspēja.

“Neskatoties uz virkni ārējo faktoru, kuri ietekmēja arī mūs, 2023. gadu sagaidām ar piesardzīgu optimismu. Pieprasījums pēc kvalitatīva pakalpojuma saglabājas ļoti augsts. Pilnveidojot apmācību procesus un turpinot darbu pie dažādu digitālo rīku izstrādes, mūsu uzdevums ir tuvoties kvalitātes standartiem, kurus kopīgi ar mūsu klientiem esam noteikuši,”

uzsver Ivars Lukaševičs, HAGBERG uzņēmuma īpašnieks un vadītājs, piebilstot, ka “būtiski izaicinājumi mūs sagaida daudzdzīvokļu māju segmentā. Saistībā ar strauji pieaugošām izmaksām ēkas uzturēšanā līdzās ikdienas servisiem, dzīvokļu īpašniekiem ir nepieciešamība maksimāli īsā laikā sakārtot ēkas tehnisko stāvokli, kas ļaus šīs izmaksas samazināt. Lai spētu to nodrošināt, esam būtiski stiprinājuši mūsu tehnisko servisu un būvniecības komandu.”

2022. gada rezultāti HAGBERG saistītajos uzņēmumos:

Foto: Madara Gritāne

*Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācijas analīzes dati par “Uzkopšanas un apsaimniekošanas nozares uzņēmumu ekonomiskajiem un finanšu rādītājiem 2019. - 2021. g.” 

Saņem HAGBERG jaunumus