Atpakaļ

HAGBERG – jauniešiem draudzīgs profesijas mācīšanās uzņēmums

image parhagberg01.jpg

01.09.2021.

Viens no HAGBERG ilgtermiņa attīstības mērķiem ir jauno speciālistu piesaiste, un tieši šī attīstības mērķa sasniegšanai kopš 2018. gada aktīvi sadarbojamies ar RTU Attīstības fondu, lai piedāvātu jauniešiem ne tikai draudzīgu profesijas mācīšanās vietu, bet veidotu izpratni par profesionālajām prasmēm un kompetencēm konkrētajā profesijā un nozarē, kā arī iedotu stabilu starta punktu tālākai karjeras attīstībai.   

"HAGBERG jau četrus gadus nodrošina vairākas prakses vietas uzņēmumā vienlaicīgi, kuras laikā ir iespēja iegūt ne tikai praktisku pieredzi, bet par darbu saņemt reālu atalgojumu un labas sadarbības rezultātā arī iespēju iegūt pastāvīgu darba vietu. 

2021. gada pirmie septiņi mēneši ir bijuši ļoti darbīgi HAGBERG dzīvojamo māju pārvaldīšanas un mārketinga nodaļām, jo savu profesionālo izaugsmi uzsāka 9 jaunieši. Galvenokārt praksi pie mums iziet jaunieši, kuri studē nekustamā īpašuma pārvaldību, komercdarbību un uzņēmuma pārvaldību, mārketingu un sabiedriskās attiecības, kā arī grāmatvedību,” stāsta Gunita Lippe, HAGBERG personāla speciāliste.  

Darba pieredzes trūkums joprojām ir viens no tiem faktoriem, kas apgrūtina jauniešu iekļaušanos darba tirgū, lai arī Centrālās statistikas pārvaldes dati rāda, ka pērn, 2020. gadā, Latvijā bija zemākais jauniešu bezdarba līmenis Baltijas valstīs – 14,9%, savukārt Igaunijā jauniešu bezdarba līmenis bija 17,9 %, bet Lietuvā – 19,6 %. Viena no labākajām iespējām, kas palīdz iekļauties jaunam speciālistam darba tirgū, ir prakse, kuras laikā abpusēju ieguvumu gūst ne tikai students, bet arī darba devējs!

“Šobrīd HAGBERG strādāju jau trīs mēnešus, un droši varu apgalvot – man patīk!

Mani piesaista darba vides un uzdevumu mainīgums. Regulāri nākas saskarties ar jauniem uzdevumiem, kas nozīmē, ka manas darba dienas nav vienveidīgas, kā arī dod iespēju pastāvīgai attīstībai un izaugsmei gan profesionāli, gan personīgi. 

Prakse noteikti ir jaunu zināšanu iegūšana un esošo prasmju attīstīšana – spēja operatīvi risināt dažādas situācijas, pašdisciplīna, komunikācijas prasmes, laika menedžments, prasme pielāgoties jebkurai situācijai  – tie ir tikai daži aspekti, kas prakses laikā tiek attīstīti,” par saviem iespaidiem dalās Rīgas Stradiņa universitātes Starptautiskā biznesa un ilgtspējīgas ekonomikas programmas 3. kursa studente Paula Foršū.

“Mēs, HAGBERG, esam tikai ieguvēji, ka šo četru gadu laikā esam turpinājuši jauniešu apmācīšanu caur reālu darba pieredzi un mūsu iekšējiem kvalitātes standartiem, jo labas sadarbības rezultējas ieguvumos – mūsu gadījumā četros jaunos nozares speciālistos!”, turpina G. Lippe. 

Kopš 2018. gada HAGBERG teorētisko un praktisko pieredzi ir ieguvuši 13 studenti, un 4 no tiem pēc prakses beigām ir turpinājuši karjeru HAGBERG.

“Prakse HAGBERG deva iespēju personīgi un profesionāli attīstīties ne tikai vienā nozarē, bet vairākās! Man bija iespēja strādāt gan kā asistentei tehniskajā nodaļā, gan daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas un pat mārketinga nodaļās.

Es guvu ne tikai pārliecību par izvēlēto profesiju – esmu absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības universitātes Komercdarbības un uzņēmuma vadības programmu –, bet ieguvu arī pilna laika darbu, kas ir nozīmīgs novērtējums man kā jaunajam speciālistam. 

Prakses laika ieguvumi ir daudz, piemēram, pārzinu ar apsaimniekošanu saistīto dokumentāciju, programmas u.c. rīkus; spēju analizēt un sistematizēt dažādus procesus, viedokļus, kas palīdz uzticēto uzdevumu veikšanā, dažādu risinājumu meklēšanā; iemācījos konstruktīvi komunicēt un pārvarēju bailes izteikt savu viedokli," par savu karjeras sākumu – viena gada praksi HAGBERG, pēc kuras iegūts patstāvīgs darbs apsaimniekošanas nozarē stāsta HAGBERG uzkopšanas darbu vadītāja asistente Latgales reģionā, Jeļizaveta Bļinova.

Saņem HAGBERG jaunumus