Atpakaļ

HAGBERG Mācību un inovāciju centrā tiks pilnveidotas darbinieku zināšanas

image macibu_centrs_macibas.jpg

23.11.2022.

Klientu un uzņēmuma resursu taupīšanas nolūkos HAGBERG ir svarīgi, lai darbinieki strādātu ar mūsdienīgu un videi draudzīgu aprīkojumu, efektīvi izmantotu klientu servisa modernizācijas aplikācijas un sistēmas, kā arī turpinātu sniegt savu ieguldījumu dažādu inovāciju ieviešanā. Tas sasaucas ar strauji topošo HAGBERG Mācību un inovāciju centru, kurā tiks nodrošinātas un uzturētas mūsu darbinieku zināšanas katrā darbības sfērā, sākot no tā, kā pareizi un efektīvi kopt jebkuru materiālu, telpu un teritoriju, beidzot ar klienta īpašuma pārvaldīšanas aktuālām tendencēm.

Lai nodrošinātu un noturētu augstu HAGBERG sniegto pakalpojumu kvalitāti, Mācību centrā, ņemot vērā sezonalitāti, darbinieki apgūs un atjaunos praktiskās zināšanas uzkopšanas jomā ar DEMO tehniku. Tiks vērsta uzmanība nozares specifiskām un uz attīstību vērstām zināšanām par kvalitātes standartiem, kontroles procesiem, projektu vadību, komunikāciju, stresa vadīšanu u.c. Mācīšanās būs ērta, droša un mūsdienīga ar HAGBERG pieredzējušo un kompetento speciālistu un vieslektoru iesaisti.

Tā kā HAGBERG rūpējas ne tikai par īpašumu apsaimniekošanu un uzkopšanu, bet arī attīstību un būvniecību, būtisku sadaļu Mācību centra plānā ieņems darbinieku izglītošana un kompetences palielināšana energoefektīvo risinājumu jomā, lai uzņēmums turpinātu līdzvērtīgi konkurēt tirgū, saviem klientiem piedāvājot ilgtspējīgus pakalpojumus.

Sadarbojoties ar saviem partneriem, HAGBERG plāno arī organizēt lekcijas un meistarklases, vērstas uz vides saudzēšanu, zaļo uzņēmējdarbību, atkritumu šķirošanu u.tml.

Lai ieinteresētu jauniešus savu nākotnes profesiju izvēlē nosvērties par labu īpašumu uzkopšanas un pārvaldīšanas nozarei, kā arī lai celtu tās prestižu, HAGBERG, sadarbojoties ar Mārupes novada izglītības iestādēm un Latvijas augstskolām, aicinās skolēnus un studentus interaktīvā un praktiskā veidā pārliecināties, ka nozare nav garlaicīga – gluži otrādi, tajā var īstenot visas pārdrošās idejas un ieceres.

Mācību centrs viennozīmīgi nodrošinās HAGBERG attīstību un palīdzēs sasniegt uzņēmuma izvirzītos mērķus ilgtermiņā, jo klientu vēlmes un pieprasījums pēc kvalitatīva pakalpojuma saņemšanas vienmēr būs nemainīgi augsts.

Saņem HAGBERG jaunumus