Atpakaļ

HAGBERG nosaka jaunu apsaimniekošanas nozares standartu Latvijā, iepazīstinot ar aplikāciju myhagberg.com

image app-image.jpg

30.06.2020.

Viens no vadošajiem Latvijas apsaimniekošanas nozares uzņēmumiem HAGBERG ir izstrādājis unikālu aplikāciju myhagberg.com caurspīdīgākai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošani. Aplikācija izstrādāta sadarbībā ar tehnoloģiju uzņēmuma Mobilly grupas uzņēmumu MobillyTX. Ar tās starpniecību mūsdienīgā, ērtā un ātrā veidā ikvienam tās lietotājam iespējams sasniegt savu mājas apsaimniekotāju un saņemt 24/7 atbalstu, uzzināt mājas uzkrājumu fonda atlikumu, piedalīties elektroniskās aptaujās, nodot un apskatīt skaitītāju rādījumus, veikt rēķinu apmaksu, sekot līdzi mājas tehniskajam stāvoklim, padarīto un plānoto darbu grafikiem. Vēl aplikācija myhagberg.com kalpo kā ziņapmaiņas platforma ar apsaimniekotāju un nodrošina iespēju saņemt informāciju par dažādiem papildu pakalpojumiem.

Katrs trešais neapmierināts ar savu mājas apsaimniekotāju
Kā rāda HAGBERG veiktās iedzīvotāju aptaujas* dati, 82 % daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem nav bijusi iespēja izvēlēties savu mājas apsaimniekotāju. Tāpēc katrs trešais (31 %) dzīvokļa īpašnieks nav apmierināts ar esošo apsaimniekotāju. Savukārt 50 % daudzdzīvokļu namu iedzīvotāju nav skaidrības par savas mājas uzkrājuma fonda līdzekļu izlietojumu.

Problēma — necaurspīdīga un nekvalitatīva apsaimniekošana
No tiem iedzīvotājiem, kas nav apmierināti ar savu mājas apsaimniekotāju, 55 % kā iemeslu min necaurspīdīgu apsaimniekošanu. Aptaujātie daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji norāda, ka nav pieejamas atskaites par to, kā izlietota apsaimniekošanas maksa, kā arī, neskatoties uz to, ka iemaksas tiek veiktas, nav redzamu uzlabojumu mājas labiekārtošanā un uzturēšanā.

Savukārt 33 % no neapmierinātajiem daudzdzīvokļu namu iedzīvotājiem kā galveno iemeslu min nekvalitatīvu apsaimniekošanu. Iedzīvotāji norāda, ka apsaimniekotājs neseko līdzi mājas stāvoklim, uz pieprasījumiem reaģē lēni vai nereaģē vispār. Tostarp problēmas rada arī slikta komunikācija un ierobežotas iespējas saziņai ar savu apsaimniekotāju.

“Šodien uz priekšu virzās tas, kurš spēj raudzīties uz lietām citādāk, meklē jaunus un modernus risinājumus jau ierastajam. Tāpēc mēs, HAGBERG, arvien attīstām jaunus veidus, lai pilnveidotu apsaimniekošanas nozari Latvijā citā līmenī un kvalitātē — izmantojot modernas tehnoloģijas un inovācijas, jo tikai tā varam nodrošināt lielāku vērtību, izdevīgumu un kvalitāti saviem klientiem. Šī inovatīvā platforma ir rūpīgi plānots solis HAGBERG attīstības stratēģijā,” uzsver HAGBERG valdes loceklis Ivars Lukaševičs.

Kā vienu no lielākajiem aplikācijas ieguvumiem tās lietotājiem MobillyTX vadītājs Valdis Bergs uzsver aptauju moduli: “Šis ir labs piemērs, kā iesīkstējušus sadarbības modeļus pārveidot, lai padarītu procesu visiem iesaistītajiem drošāku, vieglāku un efektīvāku. Jaunā aplikācija paredz, ka iedzīvotāju sapulces vairs nevajag sasaukt kāpņu telpās, kā arī nav jādomā, vai apsaimniekotājs būs konkrētajā laikā uz vietas. Visu var atrisināt attālināti, bez kontakta vienam ar otru, izmantojot autentifikāciju ar internetbankas datiem. Mēs, MobillyTX, tiecamies kļūt par līderiem tehnoloģisko inovāciju jomā, un HAGBERG aplikācija ir solis šajā virzienā.”

Ērta saziņa ar apsaimniekotāju — kritiski svarīga
Aptaujātie iedzīvotāji norāda, ka apsaimniekotāja saziņa ar iedzīvotājiem par mājas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem visbiežāk ir nepietiekama un notiek vien dažas reizes gadā (52 %). Lielākā daļa (72 %) aptaujāto dzīvokļu īpašnieku vēlētos saņemt regulāru informāciju par mājas uzturēšanas un labiekārtošanas darbiem. Tāpat iedzīvotājus interesē arī nozares aktualitātes — 48 % norāda, ka vēlētos saņemt vienkāršu un saprotamu informāciju par izmaiņām apsaimniekošanas nozarē. Jāatzīmē, ka 35 % vēlētos, lai saziņa ar apsaimniekotāju būtu ātrāka un vieglāka.

“Kamēr informācija par dzīvojamās mājas apsaimniekošanu iedzīvotājiem būs pieejama fragmentārā un ne līdz galam caurspīdīgā veidā, ir grūti veicināt aktīvāku dzīvokļu īpašnieku iesaisti kopējā namīpašuma uzturēšanā. Taču Latvijā ir jāmainās tam, kā skatāmies uz savu īpašumu, jo tas nebeidzas aiz katra dzīvokļa durvīm. Nepietiekama informācija par mājas uzkrājumu fondā esošajiem naudas līdzekļiem un to izlietojumu, kā arī nekvalitatīva apsaimniekošana ilgtermiņā būtiski samazina īpašuma vērtību, tāpēc HAGBERG saskata iespēju to mainīt, pakalpojumu kvalitāti apvienojot ar mūsdienīgu informācijas apmaiņas platformu myhagberg,” atzīmē HAGBERG valdes loceklis Ivars Lukaševičs.

Maz iegulda ēku uzturēšanā, dzīvojamā fonda kvalitāte pasliktinās
Kā liecina aptaujas dati, katram piektajam iedzīvotājam (22 %) ir vienalga, kas veic apsaimniekošanas pakalpojumus, un teju tikpat lielai daļai (17 %) arī neinteresē, kur un kā tiek tērēti mājas uzkrājumu fondā esošie naudas līdzekļi. Tas rada arī problēmas, ko pērnā gada izskaņā savā ziņojumā (“Ēku drošums: vai darām pietiekami?” 2019) iezīmēja Valsts kontrole, norādot, ka par spīti dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumiem un kontrolei liela daļa dzīvojamo ēku nav drošas dzīvošanai, jo maz tiek ieguldīts savlaicīgā ēku uzturēšanā, kas vēlāk rada nepieciešamību segt arvien pieaugošas avārijas izmaksas laikus nenovērsto bojājumu dēļ.

 

 

Plašākai informācijai
Lai saņemtu personalizētu īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu piedāvājumu, kā arī atbalstu mājas pārvaldnieka nomaiņas procesā, aicinām sazināties ar HAGBERG Klientu apkalpošanas vadītāju Artūru Kļaviņu: arturs@hagberg.lv, +371 26576321

Saņem HAGBERG jaunumus