Visi projekti

HAGBERG daudzdzīvokļu nams

2019. gadā tika pabegta 738,1m² plašās HAGBERG daudzdzīvokļu nama būvniecība Ozolkalnos A, Mārupes novadā. Ēkai ir divi virszemes stāvi, tā sastāv no 12 dzīvokļiem, kuros mājo ilgtermiņa īrnieki. Objekta būvniecība aizņēma vienu gadu. Lai padarītu vidi pieejamāku, esam nodrošinājuši arī teritorijas labiekārtošanu, piebraucamo ceļu, ietvju un gājēju celiņu izbūvi.

Lepojamies, ka HAGBERG daudzdzīvokļu nams ir saņēmis energoefektivitātes sertifikātu – tā ir celta no energoefektīviem materiāliem, un apkure un siltais ūdens tiek nodrošināts ar gāzi.