Visi projekti

HAGBERG Mācību centrs

2021. gada decembrī tika uzsākta HAGBERG Mācību centra būvniecība, kas atbildīs nulles enerģijas kritērijiem, neradīs CO2 izmešus un būs aprīkots ar siltumsūkni un saules paneļiem. 1200 kvadrātmetru platībā un divu stāvu augstumā tiek veikti vispārceltnieciskie būvdarbi, iekštelpu remontdarbi un inženierkomunikāciju izbūve.

Mācību centra galvenais darbības mērķis būs darbinieku kompetenču attīstība un cilvēkresursu ilgtspēja. Ēkas telpās tiks pavadīta ne tikai administrācijas darbineku ikdiena, bet tiks organizētas apmācības un lekcijas, lai nodrošinātu nepārtrauktu attīstību, kas tiek atspoguļota HAGBERG pakalpojumu kvalitātē.

“Mācību centrs tiks būvēts pēc ilgtspējas principiem – paši celsim un paši to apsaimniekosim, nepatērējot tam liekus dabas resursus. Šo “zaļās prakses” pieeju plānojam īstenot arī citu nākotnes ieceru realizācijā,” pauž uzņēmuma īpašnieks Ivars Lukaševičs.

Foto: Madara Kuplā